برچسب: شهدای دفاع مقدس

0

کتاب آن دو مرد جلد دو

روایت داستانی زندگی نامه شهید غلامرضا کیانپور و خاطرات این شهید بزرگوار در جریان دفاع مقدس که با کوشش خانم گلبان به تحریر در آمده است با حمایت مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان...

0

کتاب عهدنامه

اثر فوق روایت خاطرات دوران دفاع مقدس شهید محمدباقر آقایی که با اهتمام ویدا ابراهیمی به تحریر در آمده است از تازه ترین آثار مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان تهران که در انتشارات...