برچسب: ویدا ابراهیمی

0

کتاب عهدنامه

اثر فوق روایت خاطرات دوران دفاع مقدس شهید محمدباقر آقایی که با اهتمام ویدا ابراهیمی به تحریر در آمده است از تازه ترین آثار مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان تهران که در انتشارات...