برچسب: چاپ ارزان کتاب

0

کتاب کارآفرینی اجتماعی

اثر فوق بخشی از مقدمه کتاب کارآفرینی اجتماعی می باشد که به همت آقایان میرزای شیرازی و کریمی موحدی نوشته شده و در انتشارات دهم مجوز نشر و چاپ دریافت کرده است.