برچسب: کتاب آن دو مرد جلد یک

0

آن دو مرد جلد یک

روایت داستانی زندگی نامه شهید احمدرضا عراقی و خاطرات این شهید بزرگوار در جریان دفاع مقدس که با کوشش خانم گلبان به تحریر در آمده است با حمایت مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان...