برچسب: یک آقا مهندس مهربان

0

کتاب یک آقا مهندس مهربان

اثر فوق جدیدترین اثر حفظ آثار سپاه سیدالشهدا علیه السلام می باشد که با تصویرسازی و بیان کودکانه برای کودکان چاپ نموده است. یک آقا مهندس مهربان، قسمتی از زندگی نامه شهید محسن وزوایی...