دسته: تازه های نشر

0

کتاب الفبای موفقیت

الفبای موفقیت نوشته آقای مهدی رسمتی بوده که در انتشارات دهم مجوز نشر و چاپ دریافت کرده است.

0

کتاب رزمنده بدون مرز

اثر حاضر مروری بر زندگینامه و وصیتنامه الهی سیاسی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی می باشد که با همت معاونت فرهنگی سپاه سیدالشهدا علیه السلام استان تهران گردآوری شده و در انتشارات دهم مجوز...

0

کتاب مدیریت بحران در سیل پل دختر

وقوع بسیاری از حوادث طبیعی، اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است اما کنترل این حوادث و پیشگیری از آن بر عهده بشر است. امروزه شمار برخی حوادث رو به افزایش است، چرا که...

0

کتاب آن دو مرد جلد یک

روایت داستانی زندگی نامه شهید احمدرضا عراقی و خاطرات این شهید بزرگوار در جریان دفاع مقدس که با کوشش خانم گلبان به تحریر در آمده است با حمایت مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان...

0

کتاب بچه های ده رستم آباد شمرون

اثر فوق روایت خاطرات دوران دفاع مقدس به قلم حمید رحیمیان به تحریر در آمده است که با حمایت مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان تهران در انتشارات دهم نشر گردید. ده رستم آباد...

0

کتاب آن دو مرد جلد دو

روایت داستانی زندگی نامه شهید غلامرضا کیانپور و خاطرات این شهید بزرگوار در جریان دفاع مقدس که با کوشش خانم گلبان به تحریر در آمده است با حمایت مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان...

0

کتاب عهدنامه

اثر فوق روایت خاطرات دوران دفاع مقدس شهید محمدباقر آقایی که با اهتمام ویدا ابراهیمی به تحریر در آمده است از تازه ترین آثار مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه استان تهران که در انتشارات...