کتاب بسته بندی صنعتی مواد غذایی(تئوری تا عمل)

از جدیدترین کتب انتشارات دهم بسته بندی صنعتی مواد غذایی که به قلم دکتر شکوری نگارش و توسط انتشارات دهم به چاپ رسیده است.

در قسمت پایین می توانید پیش گفتار این کتاب را مطالعه و در صورت نیاز نیز می توانید با تماس با انتشارات ثبت سفارش نمائید.

از آنجایی که بسته بندي از ابزارهاي مهم در بعد ملی و بین المللی است لذا نقش کلیدي خود را دارد. بنگاه هاي اقتصادي براي تقویت قدرت رقابت خود در بازارهاي داخلی و خارجی، سالهاست که به موضوع بسته بندي توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگها و به کاربردن بسته بندي مناسب براي افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا بهره می گیرند.

یک بسته بندي مناسب قادر است به عنوان یک فروشنده خاموش نقش خود را ایفاء کند با توجه به آنکه بسته بندي فقط در قلمرو تولید قرارندارند. بلکه در حیطه امور بازاریابی نیز قرار میگیرد تصمیم گیري در مورد نحوه انجام آن وظیفه مشترك مدیران تولید،فروش و بازارها می باشد.

وظیفه بسته بندي از نظر ایجاد رابطه با مشتري القاء نیاز و ترغیب مشتري به خرید در زمره وظایف مدیران بازاریابی است و تصمیم مشترك آنها با مدیران تولید می تواند در اتخاذ روش مناسب و جذاب بسته بندي و بازاریابی موثر واقع شود تحقیقات و پژوهش هاي شرکت های  بزرگ در زمینه بازاریابی و راه هاي پیشبرد فروش نشان می دهد که بسته بندي بیشترین اثر را در جذب مشتري و روش فروش در بازارهاي داخلی و خارجی دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *