کتاب بازنمایی جهان اسلام در رسانه های غربی کشمکش ها،بحران ها و بسترها

برای آشنایی با کتاب بازنمایی جهان اسلام در رسانه های غربی دعوت می کنم تا قسمتی از پیشگفتار را مطالعه نمائید؛ از دستگاه چاپ تا توییتر، همه ابزارهای رسانه ای مردم را قادر ساخته اند تا ادراکاتشان از “دیگری” و ارتباط “ما” با “آنها” را بیان کنند. بیش از هزار سال است که “دیگری” جهان غرب، مسلمانان بوده اند و در چند دهه اخیر این مسئله تشدید هم شده است. این کتاب به بازنمایی جهان اسلام در رسانه های غربی و همین طور پیامدهای آن برای روابط اسلام-غرب، چه درون جوامع و چه در ساحت بین المللی ، می پردازد. تمرکز این مطالعه بر این است که چطور ارزش ها و چهارچوب های خبری و رسانه ای، ادراکات مخاطبان غربی و فهمشان از اسلام و مسلمانان را می سازند.

اثر فوق نوشته هلیم رین، جاکی ایوارت و جان مارتینکوس می باشد که با همت آقای اسماعیل حشمتی ترجمه و در انتشارات دهم مجوز نشر و چاپ دریافت کرده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *